Paleobiologická studie oligocénních mořských ryb lokality Hermanowa (Polsko)

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GP13-19250P
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Přikryl
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

V průběhu posledních desítek let bylo nalezeno velké množství fosílií ryb v oligocenně-miocénních sedimentech Karpat. Ačkoli byly tyto nálezy studovány, juvenilním a larválním stádiím byla věnována jen malá pozornost. Cílem předkládaného projektu je doplnit znalosti o ontogenezi vybraných taxonů fosilních ryb na základě kolekce z lokality Hermanowa, čítající několik set exemplářů a obsahující různá vývojová stádia. Takový materiál umožní rozpoznat průběh ontogeneze u příslušných druhů a tyto informace poslouží pro přehodnocení studovaných taxonů ze systematického hlediska. Komplexní popis a analýza společenstva poskytne data, která v kontextu ostatních lokalit regionu mohou odhalit nové aspekty změn rybí fauny v průběhu oligo-miocénu.

+