Na památku Magdy Konzalové

RNDr. Magda Konzalová, CSc.

Dne 14.3. 2022 nás náhle ve věku 87 let opustila naše dlouholetá spolupracovnice v oddělení paleontologie našeho ústavu. I když začínala svoji vědeckou práci v Geologickém průzkumu Geoindustrie, tak převážnou část strávila v Oddělení paleobiologie a paleoekologie Geologického ústavu Akademie věd ČR. Byla významnou vědeckou pracovnicí v oboru palynologie, specializovanou převážně na terciérní sedimenty, ale rovněž i proterozoické a křídové. Kromě své vědecké práce vychovala i několik studentek. Pro řadu studentů, spolupracovníků našich i zahraničních bude její odchod velkou ztrátou. Její publikace však budou významné i pro budoucí generaci. Čest její památce.