Na památku zesnulého Jiřího Fialy

Foto Josef Brožek

Tento týden jsme přijali smutnou zprávu, že zemřel náš kolega ing. Jiří Fiala, CSc.
Jirka vystudoval VŠ chemicko-technologickou v Praze v roce 1961. Celý jeho profesní život byl spjat s Akademií věd. Vědeckou aspiranturu absolvoval na Ústavu geochemie a nerostných surovin ČSAV a po reorganizaci ČSAV působil až do své smrti v Geologickém ústavu. V roce 1991 až 1993 byl ředitelem tohoto ústavu a od roku 2008 byl Emeritním vědeckým pracovníkem AVČR.
Jirka byl publikačně velmi úspěšný vědec, který se věnoval především geochemii a petrologii metamorfovaných a magmatických hornin. Při svém výzkumu spolupracoval s mnoha zahraničními kolegy. Mimo jiné se také zasloužil se o vybudování separačních laboratoří Geologického ústavu.
Vždy se choval velmi otevřeně a přátelsky ke svým kolegům a rád se podělil o své široké terénní i vědecké zkušenosti.
Jirkovým odchodem Geologický ústav a česká věda ztrácejí významného vědce a skvělého člověka. Čest jeho památce.
Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 16. února 2018 ve 13 hodin v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na hlavním vimperském hřbitově.