Planktonní larvy trilobitů byly součástí potravního řetězce

Planktonní larvy trilobitů byly součástí potravního řetězce

Larvy trilobitů hráli zásadní roli v ordovickém potravním řetězci. Lukáš Laibl (GLÚ AV ČR) s kolegy z Univerzity v Lausanne publikovali novou studii, ve které dokázali, že planktonní larvy se u trilobitů vyvinuly před 495 až 470 milióny lety. Tato drobná stádia pak sloužila jako mezičlánek potravního řetězce pro větší plovoucí organismy, které se nedokázaly živit drobnými planktonními řasami. Článek byl publikován v časopise Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. K tématu byla vydána i tisková zpráva Akademie Věd.