Popsán nový způsob rozpadu pískovců

Popsán nový způsob rozpadu pískovců

Nedávno vyšlý článek v časopise Geomorphology, na kterém se podílel pracovník našeho ústavu Michal Filippi, prezentuje nově rozpoznaný způsob zvětrávání pískovcových výchozů. Principem tohoto zvětrávání je odpojení menších částí horniny podle litologických a jiných rozhraní, což umožní dilataci materiálu a tedy poškození ochranných skalních biokrust, což má za následek vstup erozních činitelů do odpojených částí a tedy jejich zrychlený rozpad. Protože tento typ úbytku výchozů byl pozorován i na jiných zrnitých horninách, jde o fenomén širokého významu, který si zaslouží další pozornost.