Popularizační brožura “Lesní potok – čtvrtstoletí monitoring modelového povodí”

Titulní stránka

V publikační edici Strategie AV21 nakladatelství Academia se představují jednotlivé výzkumné programy. Program “Rozmanitost života a zdraví ekosystémů” je koordinován Biologickým centrem Akademie věd ČR. Autorským kolektivem z GLÚ (Tomáš Navrátil, Jan Rohovec a Petr Skřivan) byla sepsána popularizační brožura “Lesní potok – čtvrtstoletí monitoring modelového povodí”. Autoři seznamují čtenáře se změnami kvality životního prostředí na území Středočeského kraje, ve kterém se nachází povodí Lesní potok. Seznamují čtenáře s principy biogeochemického výzkumu obecně a se situací na povodí Lesní potok. Prezentovány a vysvětleny jsou některé konkrétní výsledky za 25 let výzkumu. Brožury budou k dispozici zdarma v síti knihkupectví Academia nebo u autorů.