Poškozují požáry pískovcové skály?

Poškozují požáry pískovcové skály?

To se snaží zjistit geologové v rámci dílčího projektu Proměny zemského povrchu, který je součástí výzkumného programu Dynamická planeta Země (Strategie AV21). Lesní požár v Českosaském Švýcarsku (severní Čechy) z loňského léta je svým rozsahem největší v novodobých dějinách Česka. Jak se tato událost podepsala na pískovcových skálách, sledují odborníci z Geologického ústavu AV ČR. Zatím byla provedena fotografická dokumentace a odebrány první vzorky. Další dokumentace proběhne v nejbližších týdnech, kdy už se nebudou vyskytovat teploty pod bodem mrazu. Po studiu zahrnujícím jak instrumentální analytické, tak mikroskopické metody bude vyhodnocen jednak vliv vlastního požáru, ale i následné účinky zimního období, kdy dochází k mrznutí vody v puklinách a pórech skalních stěn a bloků. Viz též informace na webu AV21.