Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
205/09/1521
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Radek Mikuláš
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Oldřich Fatka (Univerzita Karlova)
Anotace: 

Na základě studia existujících sbírkových i nových materiálů stanovit vzájemné trofické vztahy a životní strategie existujícíc mezi primárními producenty organické hmoty a jejich přímými i nepřímými konzumenty v intervalu "střední" kambrium až střední ordovik tepelsko-barrandienské oblasti.

+