Předsedou Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru byl zvolen Petr Štorch

Exkurze členů silurské subkomise v lomu Kosov u Berouna. V pozadí vápence kopaninského souvrství svrchního siluru.

RNDr. Petr Štorch, DrSc. z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. byl zvolen novým předsedou Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru při ICS, IUGS na období let 2016-2020. V čele nové exekutivy subkomise stane po 35. Mezinárodním geologickém kongresu, který se koná v srpnu 2016 v Kapském Městě v Jižní Africe.