Prémie Otto Wichterleho 2016

Ocenění vědci

Významné ocenění AV ČR – Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016 – udělil předseda Akademie věd České republiky prof. Jiří Drahoš v pondělí 30. května 2016 v pražské Lannově vile jednadvaceti mladým vědcům. Oceněn byl i RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR.