Příběh jednoho příkopu

Pohled na výplň příkopu spolu s mikroskeny výbrusů z jednotlivých vrstev

Využití sídelního prostoru na keltských opidech souvisí s pochopením udržitelnosti fungování určité kultury. Tyto otázky jsou v dnešní době čím dál tím více aktuální. Geoarcheologický tým, ve kterém působí i doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. z našeho ústavu, a který i v rámci projektu GAČR "Oppidum jako urbánní krajina: multidisciplinární přístup ke zkoumání prostorové struktury intra muros" tuto problematiku dlouhodobě studuje, v současnosti publikoval studii v mezinárodním periodiku Plos One (IF 2,776). Studie odpovídá na otázky související s funkcí příkopu ohraničujícího enigmatickou součást keltského opida Bibracte, v JV Francii. Více zde.