První přesná korelace hranice jura/křída mezi tethydní (jižní) a boreální (severní) oblastí na základě záznamu magnetické polarity 145 milionů let starých hornin

Petr Pruner
 
Poprvé se přesně podařilo srovnat hranici dvou klíčových období druhohor – jury a křídy v severních a jižních oblastech tehdejší Země, a to pomocí magnetostratigrafie. Předešlé pokusy o korelaci mezi boreální a tethydní oblastí podle zkamenělin (biostratigrafickými metodami) selhaly, protože zkamenělé fauny obou těchto paleogeografických celků jsou zcela odlišné. Na klíčových lokalitách (Bosso – Itálie; Brodno – Slovensko; Puerto Escaño – Španělsko; Nutzhof – Rakousko; poloostrov Nordvik – Rusko) byla úspěšně aplikována magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností. Uvedenou metodou jsme určili jednotlivé magnetozóny i subzóny a následně provedli první propojení – korelaci obou oblastí. Mezinárodní statigrafická skupina pro návrh globální hranice jury a křídy předložila nový návrh, kde jednou z hlavních globálních geologických událostí je báze zóny M18r vycházející právě z magnetostratigrafických výzkumů.
Výzkumné práce proběhly ve spolupráci s PřF UK Praha, Ústavem jaderné fyziky AV ČR, Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, univerzitami v Granadě, v Neapoli a s Geologickým ústavem ruské AV v Moskvě.