Radek Mikuláš promluvil o stromatolitech v pořadu "Studio Leonardo" Českého rozhlasu

    Stromatolity jsou často představovány jako nejstarší a nejjednodušší makroskopické pozůstatky života
    v geologické minulosti Země. Pronikly do obecných učebnic biologie a geologie a  nejeden zájemce
    o přírodu se setkal s jejich fotografiemi. Co o nich ale doopravdy víme?
    Záznam vysílání je zde