Referenční klimatická křivka pro začátek miocenního klimatického optima ve střední Evropě

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA16-00800S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Schnabl
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Matys Grygar (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.)
Anotace: 

Cílem projektu je vytvořit kompozitní záznam vývoje kontinentálního prostředí ve střední Evropě v období kolem začátku miocenního klimatického optima, a to z jezerních sedimentů mostecké pánve v oherském riftu. V rámci projektu budou analyzovány vrty o délce 70 - 380 m jak z centrální tak z okrajových částí pánve pro omezení specifických vlivů místních snosných oblastí a tektoniky. Práce bude založena na využití magnetostratigrafie, chemostratigrafie a cycklostratigrafie. Chemo- a cycklostratigrafe je založena na změnách složení sedimentů, které odráží paleoprostředí v povodí jezera i jezerní hydrologii; efektivnost navrhovaných nástrojů studia již byla ověřena. Projekt umožní vytvořit nový záznam období nástupu mioceního klimatického minima a srovnat ho s existujícími poznatky, např. z oblasti Paratethydy. Projekt přispěje k poznání environmentálních změn s bezprecedentním časovým rozlišením asi 1-2 tisíce let.

+