Růst zirkonu a jeho modifikace během polyfázové metamorfózy v granulitové facii – na příkladu moldanubické zóny Českého masivu

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB300130701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Sláma
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba
Anotace: 

Předkládaný projekt je zaměřen na studium polyfázové metamorfózy a zejména na problém datování jednotlivých metamorfních událostí v HP-HT horninách granulitové facie. Různé populace zirkonu v granulitech jižní části Českého masivu indikují různé procesy růstu a modifikace zikonu. Protože zirkon je nejčastěji používaným minerálem pro datování metamorfovaných hornin a metamorfních procesů, pochopení vztahu mezi jednotlivými metamorfními událostmi a jednotlivými populacemi zirkonu je pro dnešní metamorfní petrologii a geochemii rozhodující. Pro robustnější a spolehlivější interpretaci datování pomocí zirkonu se budeme snažit zavést nové metody pro odlišení jednotlivých populací zirkonu – vedle klasických metod jako je vnější tvar a vnitřní struktura zirkonu nebo chemie stopových prvků použijeme EBSD strukturní analýzu orientace krystalové mřížky v zirkonech a studium izotopů Hf spolu s přesným U-Pb datováním pomocí bodové metody laserové ablace ICPMS.