Seminář „Potenciál těžby lithia v ČR a jeho využití v pokročilých technologiích“

Předseda AV ČR prof. Drahoš (vlevo) a dr. Breiter z Geologického ústavu AV ČR (vpravo) během zahájení semináře v budově Parlamentu (foto Pavel Lisý).

V rámci spolupráce Akademie věd ČR s Poslaneckou sněmovnou perlamentu ČR se 17. října 2016 konal seminář „Potenciál těžby lithia v ČR a jeho využití v pokročilých technologiích“. Organizací odborné náplně semináře byl pověřen Geologický ústav AV ČR, v.v.i., v osobě dr. Karla Breitera. V pěti odborných přednáškách přední odborníci z ústavů Akademie věd, vysokých škol, České geologické služby a potenciálních těžařů seznámili poslance s geologickými, technologickými a ekonomickými aspekty vyhledávání, úpravy a těžby lithia na území ČR a možnostmi jeho využití v moderních technologiích, zejména skladování energie.