Současná analogie středověkých dusaných podlah

Dokumentace vnitřku domu,

V rámci projektu GAČR (Proměna městského domu ve 13. století (Brno-Praha-Wroclaw) byl uskutečněn terénní výjezd do východní části Rumunska. Cílem výjezdu bylo najít analogie středověkých dusaných podlah a porozumět tak lépe formačním procesům při jejich vzniku, využívání a zániku. Fotogalerie.