Speciace a mobilita arsenu v systému půda – voda na lokalitě postižené historickou důlní činností

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB300130702
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Filippi
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem projektu je studium speciace a mobility arsenu (As) v půdě a vodách ovlivněných středověkou důlní haldou nacházející se v severovýchodní části Jáchymovského rudního revíru (SV Čechy). Speciační analýza arsenu v pórových vodách, v podzemních i povrchových vodách, v půdách i v důlní haldě samotné bude spojena s detailním mineralogickým a geochemickým studiem a speciačním modelováním. Výsledky tohoto komplexního přístupu poskytnou informace o dlouhodobém chování As v podmínkách oxidační zóny a faktorech ovlivňujících mobilitu As v přírodních podmínkách.