Spolupráce na výzkumu a knize „Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu“

Spolupráce na výzkumu a knize „Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu“

Ing. Šárka Jonášová a RNDr. Roman Skála, Ph.D. z Oddělení analytických metod se podíleli na řešení postdoktorském projektu GAČR č. 13-34374P, „ Život běžných obyvatel na Pražském hradě za prvních Habsburků. Analýza hmotné kultury ve středoevropských souvislostech“, který získal Cenu předsedkyně GA ČR za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu. Tento projekt vedla Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D. z Oddělení záchranných výzkumů – pracoviště Pražský hrad Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.. Mezi nejvýznamnější výstupy projektu náleží kniha „Nálezy hmotné kultury z renesančních odpadních jímek z Pražského hradu“ vydaná Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i. v loňském roce. Jmenovaní jsou spolu s laureátkou ceny, Mgr. Gabrielou Blažkovou, Ph.D., autory kapitoly „Chemický průzkum skleněných nálezů z raně novověkých odpadních jímek na Pražském hradě.“ (Blažková a kol. 2016, Castrum Pragense 13/II). Více informací na stránkách Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.