Tajemníkem Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu byl jmenován Ladislav Slavík

Exkurze pro pražský workshop Mezinárodní stratigrafické komise: stratotyp hranice lochkov-prag, spodní devon pražské synformy

RNDr. Ladislav Slavík, CSc. z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. byl jmenován tajemníkem Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS na další funkční období let 2016-2020. V čele nové exekutivy subkomise stanul po zasedání Mezinárodní stratigrafické komise na 35. Mezinárodním geologickém kongresu, který se konal v srpnu 2016 v Kapském Městě v Jižní Africe.