Tým australských a českých přírodovědců zkoumá životní prostředí Moravského krasu v období přechodu mezi středním a mladým paleolitem (publikováno v časopise Journal of Human Evolution, IF: 3,767)

Tým australských a českých přírodovědců zkoumá životní prostředí Moravského krasu v období  přechodu mezi středním a mladým paleolitem (publikováno v časopise Journal of Human Evolution, IF: 3,767)

Výzkum v jeskyni Pod Hradem (Moravský kras) přinesl nové poznatky o tom jakým způsobem vypadalo prostředí Moravského krasu v době přechodu od středního k mladému paleolitu. Jeskynní záznam je jedním z prvních, který poskytl informace  z doby cca mezi 25 - 45 tisíc let před současností. Jeskyně byla po tuto dobu opakované navštěvována a kamenné suroviny doložené z tohoto období dokládají transport na velkou vzdálenost, což dokládá velkou mobilitu tehdejší lidské populace. Výzkum byl publikován v časopise Journal of Human Evolution 29.3.2017. Článek najdete zde.