Účast na archeologické expedici do jižního Uzbekistánu

Účast na archeologické expedici do jižního Uzbekistánu

Mezinárodní expedice, kde působili vědci z Geologického a Archeologického ústavu AV ČR spolu s archeology z University v Brisbane, Karlovy University a university v Termezu se vrací do republiky. V jeskyni Kaptar Kamar na svazích Kugitangu (jižní Uzbekistán) potvrdili přítomnost sídliště pastevců z raně bronzové doby (YAZ I) a pravděpodobně i v této oblasti doposud nepopsanou neolitickou keramiku. Sedimentární archiv této jeskyně zároveň poskytne cenné informace o vývoji holocenního klimatu v Centrální Asii. Předběžná terénní zpráva. Fotogalerie.