prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.

Pracovní zařazení: 
emeritní vědecký pracovník AV ČR, vedoucí vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 265
E-mail: 
bosakatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 318
Pracovní skupina: 
Oddělení paleomagnetismu