RNDr. Lada Kouklíková

Pracovní zařazení: 
vedoucí oddělení, pracovník ve vědě a výzkumu

Telefon: 
+420 272 690 115
E-mail: 
kouklikovaatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Průhonice 770, 252 43 Průhonice - Czech Republic
Číslo místnosti: 
116
Pracovní skupina: 
Oddělení paleomagnetismu