Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Michal Molhanec

Pracovní zařazení: 
pracovník IT

Telefon: 
+420 233 087 288
E-mail: 
molhanecatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
Suchdol 243