Úspěch v soutěži "Věda fotogenická"

    Několik pracovníků GLU se účastnilo soutěže „Věda fotogenická“ a některým se podařilo uspět. Leona Chadimová
    získala za dvě své fotografie 1. a 5. místo ve dvou různých kategoriích. Fotografie Pavla Lisého byla vybrána pro
    kalendář Akademie věd a fotografie Leony Chadimové a Michala Filippiho jsou vybrány v seriálu Příběhy fotografií.
    Více naleznete zde a zde.