Veletrh vědy 2022

Veletrh vědy 2022

Geologický ústav se účastnil Veletrhu vědy, který se konal v prvních dnech června v areálu výstaviště PVA EXPO v Praze Letňanech. Na veletrhu bylo prezentováno přes 100 expozic z většiny ústavů AV ČR a mnoha dalších institucí a firem. Náš stánek opět zaujal výstavkou zkamenělin a minerálů, ale i tematickými postery reprezentujícími naši činnost. Největší úspěch mělo mikroskopování fosilií a také geologické kvízy, za něž si návštěvníci mohli vybrat a odnést minerál. Kvíz si u nás udělalo ať už jednotlivě nebo ve skupince více než 350 návštěvníků od nejmenších až po ty starší, ale stánek navštívilo odhadem přes 2000 lidí! Náš stánek zaujal i profesionální fotografy a tak hned 7 fotografií z něj lze nalézt v oficiální galerii veletrhu.