Vývoj a rychlosti procesů v solném krasu v pohoří Zagros, Irán: rychlosti denudace, stáří krasových jevů a řídící faktory

Trvání: 
03.01.2005 - 31.12.2007
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB301110501
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Filippi
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze
Anotace: 

Solný kras byl intenzivně studován Dr Frumkinem na pni Mt. Sedom v Izraeli v devadesátých letech. Dosud je tento peň jediným detailně studovaným příkladem solného krasu na světě. V pohoří Zagros a na pobřeží Perského zálivu se nachází mnoho desítek solných pňů s velmi rozvinutým solným krasem. Tyto pně vykazují velmi rozdílné podmínky (srážkový úhrn, pozice nad erozní bází, mocnost caprocku, rozvoj endo a exo krasu). Šest expedic studentů University Karlovy do oblasti prokázalo velký potenciál pro výzkum solného krasu a dobrou spolupráci s Universitou v Šírázu. Grantový projekt je zaměřen na vznik a vývoj solného krasu na třech vybraných pních v oblasti. Má dva hlavní cíle: Popsat a vysvětlit vliv hlavních faktorů na tvar a vývoj povrchových a podzemních krasových forem solného krasu a dále určit rychlosti vzniku jeskyní a rychlosti denudace různých typů povrchu solného krasu. Grantový projekt je postaven na zkušenostech z 6 měsíčních expedic, kdy byly otestovány i navržené metody.