Výzkum květů a květenství křídových rostlin a jejich pylů.

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA304070701
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiřina Dašková
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Národní muzeum
Anotace: 

Záměrem projektu je zpracování květů, květenství a pylu in situ fosilních rostlin perucko-korycanského souvrství České křídové pánve. Při studiu bude použita metodika, které doposud nebyla na daném fosilním materiálu aplikována. Řešitelé se zaměří na detailní studium květů, konstrukci květních diagramů, studium skulptace exiny pylu pomocí SEM a na vnitřní stavbu pylových zrn pomocí TEM. Projekt tak naváže na předcházející projekty jejichž úkolem bylo zpracování plodenství, plodů a semen křídových rostlin v České křídové pánvi. Srovnáním pylu známého z disperzních společenstev s pylem in situ bude možno určit systematickou příslušnost pylových zrn klasifikovaných doposud jen jmény formálního názvosloví palynomorf. Nových poznatků o křídových rostlinách a jejich pylu bude využito při paleoekologických interpretacích a rekonstrukcích fosilních rostlin pro výstavní účely Národního muzea a pro výuku na PřF UK.