Vznik silicitů (tzv. „buližníků) v Českém masivu

Vznik silicitů (tzv. „buližníků) v Českém masivu

Silicity (též „buližníky“), jsou horniny, obsahující vysoký podíl křemíku, které se ukládaly na mořském dně již od archaika. V oblasti Českého masivu tvoří buližníky charakteristické skalní hřbety, zejména v CHKO na Křivoklátsku a v jižních Brdech. Nová studie, na které se významně podíleli pracovníci Geologického ústavu, byla otištěná v časopise Geoscience Frontiers. Prezentuje výzkum desítek lokalit a ukazuje, že vznik buližníků úzce souvisel se slabě temperovanou hydrotermální činností buďto přímo na mořském dně anebo na svazích podmořských sopek v průběhu pozdního proterozoika až raného kambria v důsledku globální změny koncentrace křemíku v oceánech.