GLÚ v médiích

Radek Mikuláš v pořadu Českého Rozhlasu Meteor

Geolog Radek Mikuláš a botanik J.A. Šturma jsou autory knížky „Divoká příroda Prahy a jejího blízkého okolí“. V jejich pojetí je „divoká“ taková příroda, kde spontánní vývoj převládá nad lidskými záměry. Může to být na vrcholcích hor stejně jako v opuštěném lomu nebo na stráni zalesněné před sto lety a pak ponechané osudu. Takovou strání, pod pražským Barrandovem, prošli autoři knížky spolu s poněkud zaskočenými redaktory Českého Rozhlasu.
Záznam vysílání je zde

Michal Filippi v pořadu ČT o Geoparku Český ráj

    Michal Filippi z našeho ústavu se spolu s Jaroslavem Řihořkem (PřF UK Praha) podílel na natáčení
    pořadu o Geoparku Český ráj, který byl odvysílán v rámci cyklu „Nedej se“, kde společně
    prezentovali výsledky výzkumu pískovcových skalních útvarů.
    Záznam pořadu naleznete zde.

Jak zrekonstruovat dinosaury?

Respekt.cz; 6. 8. 2011; 12:00
(Mikuláš, R.)

S předním českým geologem, Radkem Mikulášem, jsme se vypravili do dinoparku na pražské Harfě. Zjistili jsme, jestli vystavené exponáty odpovídají současným vědeckým poznatkům, jak se odvozují tvary a zbarvení dávno vyhynulých živočichů. O fascinaci světem dinosaurů se dočtete také v článku Radka Mikuláše v Respektu 32/2011.