Zkamenělé medúzy? Kdepak!

Astropolichnus

Léta se studenti Přírodovědecké fakulty UK V Praze učili ke zkoušce z paleontologie poznat „zkamenělou medúzu“. Tato zkamenělina, koncem 19. století určená jako Medusites, se velmi vzácně nachází v usazeninách nejstarších prvohor u obce Skryje. Medúzy se však zachovávají opravdu jen výjimečně (třeba v těch vrstvách v jižním Německu, ve kterých byl nalezen slavný „prapták“ Archeopteryx). Nový výzkum kolegů z Geologického ústavu AVČR a Přírodovědecké fakulty UK přesvědčivě ukázal, že skryjský „Medusites“ nemá s medúzami nic společného. S největší pravděpodobností jde o důlky v někdejším jemném písečku moře, „vysezené“ mořskými sasankami. Spadají do prastarého ichnorodu (zkamenělé stopy) Astropolichnus známého ze Španělska. Od svých příbuzných na Pyrenejském poloostrově se však liší tvarem a počtem radiálních paprsků a představují tak zcela nový typ zkamenělé stopy, nazvaný Astropolichnus bohemicus. Článek vyšel v časopise Ichnos.
Citace: Radek Mikuláš & Oldřich Fatka (2017): Ichnogenus Astropolichnus in the Middle Cambrian of the Barrandian area, Czech Republic. Ichnos (USA), DOI: 10.1080/10420940.2017.1292908