Změny rybí fauny paratethydní oblasti od oligocénu do spodního miocénu – do spodního miocénu - doklady na vybraných skupinách z lokalit Moravy (Česká republika)

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA16-21523S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Přikryl
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Rybí fauna paratethydní oblasti byla popsána z různých částí Evropy a západní Asie. Jednou z důležitých oblastí poskytující bohatý materiál je také Morava (Česká Republika; Centrální Paratethyda). V rámci projektu budou na čtyřech vybraných lokalitách dvou stratigrafických úrovní analyzovány a interpretovány vzájemné vztahy rybích společenstev v období od oligocénu do spodního miocénu. Cílem projektu je: 1) popsat společenstva v obou stratigrafických úrovních na základě studovaného materiálu, vzájemný vztah těchto společenstev, charakter změn ve společenstvech a faktory, které tyto změny mohou ovlivňovat (zejména paleoekologické); 2) popsat detailní morfologické změny u vybraných taxonomických skupin ve studovaném období a vysvětlit příčiny těchto změn; 3) zpřesnění interpretace vybraných skupin na základě studovaného materiálu. Výsledky mohou naznačit chování rybích společenstev v čase za působení specifických podmínek.

+