Změny zdrojových oblastí pískovců podkrkonošské pánve v čase a prostoru a jejich tektonosedimentární implikace

Trvání: 
01.01.2003 - 30.12.2005
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB3111305
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze
Internal collaborators: 
Jiří Filip
Internal collaborators: 
Radek Mikuláš
Anotace: 

Podkrkonošská pánev vznikla jako součást systému pozdně variských a povariských extenzních a transtenzních pánví v Českém Masívu. Na hranici stephan B/C a autun/saxon došlo k přesunům depocenter a výrazným a výrazným změnám v konfiguraci pánve. Charakteru těchto změn a jejich řídícím mechanismům zatím rozumíme velmi málo. Tento projekt si klade za cíl dešifrovat tyto změny na základě systematického výzkumu provenience pomocí pokročilých metod. Asociace těžkých minerálů, chemismus vybraných těžkých minerálů, U/Pb datování detritického zirkonu a fission track analýza detritického apatitu a zirkonu v jednotlivých stratigrafických úrovních a oblastech pánve budou vyhodnoceny a porovnány s potenciálními zdroji v přilehlých krystalinických masívech. Výsledkem bude model tektonosedimentárního vývoje pánve s rekonstrukcí sedimentárního paleotransportu a model erozní historie a tektonostratigrafického vývoje okolních krystalinických masívů.