Zprávy o geologických výzkumech

Sborník vydávaný Českou geologickou službou. Obsahuje práce informující v tematických blocích o průběhu a nejnovějších výsledcích výzkumu různých geologických vědních oborů a specializací v aplikované geologii včetně výzkumů v zahraničí.

Přístup na: http://www.geology.cz/zpravy