Zpřesnění chronostratigrafie spodního siluru: návrh nových mezinárodních stratotypů (GSSP) stupňů aeron a homer

Trvání: 
01.01.2014 - 30.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA14-16124S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Petr Štorch
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba v Praze
Anotace: 

Současné globální stratotypy stupňů aeron a homer spodního siluru jsou nevyhovující nejen s ohledem na rozvoj nových nástrojů stratigrafické korelace, ale dokonce i z hlediska standardní biostratigrafie. V reakci na snahu mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) o jejich náhradu se navrhovaný projekt zaměřil na detailní, multidisciplinární výzkum potenciálních vhodných stratotypů v pražské synformě: profilu hranicí rhuddan/aeron u Hlásné Třebaně a profilu hranicí sheinwood/homer v lomu Kosov. Biostratigrafie a korelace profilů na základě graptolitů bude doplněna přehledem výskytu chitinozoí a konodontů. Horizonty a biozóny definující báze obou stupňů na stávajících mezinárodních stratotypech lze dobře identifikovat i na českých profilech. Kromě biostratigrafických markerů budou aplikovány i geochemické a petrofyzikální znaky, protože změny izotopového složení uhlíku a případné změny nebo cykly organické produktivity a rychlosti sedimentace černých břidlic mohou sloužit jako indikátory globálních změn prostředí využitelné pro chronostratigrafickou korelaci.

+