Zpřesnění teorie vzniku vltavínů

Vltavín Dnes obecně přijímaná teorie říká, že vltavíny, vznikly v důsledku tlakové a tepelné přeměny povrchových třetihorních sedimentů při dopadu velkého meteoritu před 14,75 miliony do oblasti Riesu v Německu, kde také po tomto meteoritovém impaktu zůstal mohutný kráter. Studie publikovaná v časopise Geochimicia et Cosmochimica Acta se věnovala detailnímu porovnání chemického složení vltavínů a jejich předpokládaných zdrojových hornin, nalézajících se v místě dopadu. Analýzy potvrdily již známou skutečnost, že u řady prvků existují mezi zdrojovými materiály a vltavíny nápadné rozdíly v obsazích. Tyto nesrovnalosti byly vysvětleny inovovaným modelem vzniku vltavínů. Materiál, ze kterého vznikly vltavíny, zahrnoval kromě třetihorních sedimentů také dílčí množství organického materiálu a půdy. V materiály vyvrženém z místa impaktu rychlostí několika kilometrů za sekundu docházelo ke složitým interakcím mezi taveninou a podílem hmoty přeměněným na plazmu. Klíčovým prvkem nového modelu je dezintegrace taveniny na drobné mikrokapičky v důsledku úniku těkavých látek. Právě ve formě mikrokapiček docházelo ke ztrátě některých těkavých prvků nebo sloučenin a naopak k obohacení o některé prvky, které kondenzovaly na jejich povrchu nebo jako samostatné kapičky. Vltavíny, jak je nacházíme dnes, vznikaly potom spojováním drobných kapiček a formováním větších tělísek během letu hmoty nad úrovní zemské atmosféry. Vltavíny potom dopadly převážně na území dnešní ČR. V rámci projektu financovaného GA ČR byly studovány i další impaktové struktury a pro kráter Žamanšin v Kazachstánu byl prvkové určen typ meteoritu, který zde před zhruba jedním milionem let dopadl.

Reference:
Žák, K. – Skála, R. – Řanda, Z. – Mizera, J. – Heissing, K. – Ackerman, L. – Ďurišová, J. – Jonášová, Š. – Kameník, J. – Magna, T.: Chemistry of Tertiary sediments in the surroundings of the Ries impact structure and moldavite formation revisited. Geochimica et Cosmochimica Acta. 179 (2016), 287–311.