Zpřesnění teorie vzniku vltavínů

Vltavín

Práce nedávno publikovaná v prestižním časopise Geochimica et Cosmochimica Acta, na níž se významně podíleli pracovníci Geologického ústavu K. Žák, R. Skála, L. Ackerman, J. Ďurišová a Š. Jonášová, rozšiřuje informace o vzniku vltavínů. Více se dozvíte zde.