15. ročník Mezinárodního semináře o ichnostavbě v Praze

Malá jeskyně v Děčínském Sněžníku se zbytky cca deseti stopami ichnorodu Asterosoma v blocích pískovce.

27. dubna až 5. května hostil Geologický ústav AV ČR špičkové odborníky z oboru ichnologie (biogenního přepracování hornin a podobných substrátů) z celého světa. Konal se zde 15th International Ichnofabric Workshop, který do Prahy pozval Radek Mikuláš a jehož zdárný průběh by nebyl možný bez práce spoluorganizátorů, zejména dr. Martiny Kočové Veselské. Uskutečnily se tři celodenní exkurze, mapující nejzajímavější horniny s výraznou ichnostavbou v centrální a severní části Českého masivu, tři přednáškové a diskusní dny a dvoudenní po-konferenční exkurze. Web akce a konferenční publikace.