Biogeochemie rtuti v lesních ekosystémech

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GP526/07/P170
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Navrátil
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Ekosystémy planety Země jsou kontaminovány toxickými prvky, které jsou obvykle z podstatné části antropogenního původu. Ačkoliv přirozený cyklus rtuti (Hg) nebyl antropogenní činností ovlivněn do tak velké míry jako například cyklus olova, její vliv na lidské zdraví a zdravotní stav ekosystémů je nesrovnatelný. Území České republiky nese řadu zátěží, které pocházejí z minulých dob industriálního boomu, podobně jako některá území v Polsku či Německu. V ČR chybí komplexní studie o chování rtuti v lesníchekosystémech stejně jako údaje o možné akumulaci či exportu z povodí. Existující data o obsazích rtuti ve svrchních půdních horizontech lesních ekosystémů indikují značnou kontaminaci lesních půd zejména ve středních Čechách. Tato biogeochemická studie si klade za cíl stanovit obsahy rtuti v jednotlivých složkách ekosystému popřípadě jejich změny v čase. Prostřednictvím získaných hodnot kvantifikovat jednotlivé toky rtuti a popsat její biogeochemický cyklus ve vybraném lesním ekosystému.

+