doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecký tajemník

Telefon: 
+420 233 087 222
Fax: 
+420 220 922 670
E-mail: 
navratiltatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 327
Specializace: 
Envrionmentální geochemie

 V rámci výzkumu prováděného laboratoří environmentální geologie a geochemie se zabývám zejména tématy, která se týkají pohybu prvků životním prostředím. Zejména se soutředím na geochemický výzkum povrchových vod s ohledem na toxické prvky jako jsou např. Be, Al, Cd a Pb. Dalším tématem, kterému se věnuji je acidifikace životního prostředí a její vlivy na lesní ekosystémy. Řada projektů na jejichž řešení jsem se podílel se zabývala hodnocením změn v chemismu srážkových vod na území ČR i mimo ně. Značná část výzkumu kterému jsem se věnoval probíhala a probíhá v prostředí experimentálního povodí Lesni potok. Na této výzkumné ploše jsem řešil svou diplomovou a doktorskou práci, které byly publikovány v časopise Geolines a knižně ve vydavatelství Verlag Dr.Müller.

Jako člen řešitelského týmu jsem se podílel i na projektech řešících problematiku geochemie povodňových sedimentů, kontaminace prostředí důlními materiály z výsypek, biogeochemií nutrientů v lesních ekosystémech apod. Aktualní téma mojí práce je výzkum dynamiky rtuti (Hg) v životním prostředí ČR a geochemická identifikace zdrojů prašnosti.

Výsledky environmentálního geochemie a geologie, včetně výsledků své práce využívám od roku 2006 při nedílné součásti práce - výuce na PřFUK v rámci předmětu "Těžké kovy v životním prostředí na PřfUK" (soubor zde). Hlavními tématy předmětu jsou 1. nesprávnost definice těžkých kovů, 2. formy prvků ve vodě - speciace, 3. příkladová studie - Kolontár, 3. cyklování prvků v prostředí - zdroje, 4. olovo v životním prostředí, 5. lesní ekosystémy + půda + formy prvků v půdě, 6. příkladová studie - rtuť v životním prostředí, 7. kontaminace na území ČR, 8. geochemické archivy a 9. znečištění atmosféry tuhými látkami. Prezentace příkladových studií Kolontar a rtuť v životním prostředí, konečně příklad prezentace článku ke zkoušce emise rtuti z lesního požáru.

S tématem přednášek se prolíná i náplň habilitační práce "Dynamika rtuti v životním prostředí".

Seznam publikací na WOS + citovanost: http://www.researcherid.com/rid/C-3181-2008

Portál Research gate (publikace) https://www.researchgate.net/

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6213-5336

Vybrané prezentace na konferencích a seminářích

Vybrané posterové prezentace

Vědecké časopisy pro které recenzuji

Popularizační články

Vybrané publikace:

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., OULEHLE F., KRÁM P., MATOUŠKOVÁ Š., TESAŘ M., HOJDOVÁ M. (2015) Mercury in Stream Water at Five Czech Catchments Across a Deposition Gradient. Journal of Geochemical Exploration 158, 201-211. (ISSN  0375-6742) DOI 10.1016/j.gexplo.2015.07.016

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., PENÍŽEK V., BUCHTOVÁ J. (2014) Distribution and Pools of Mercury in Czech Forest Soils. Water, Air and Soil Pollution 225, 1829. (ISSN 0049-6979) DOI 10.1007/s11270-013-1829-1

NAVRÁTIL T., HLADIL J., STRNAD L., KOPTIKOVÁ L., SKÁLA R. (2013) Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe. Aeolian Research 9, 191-202. (ISSN  1875-9637) DOI 10.1016/J.AEOLIA.2012.12.002

NAVRÁTIL T., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., VACH M. (2011) Spring Snowmelt and Mercury Export from a Forested catchment in the Czech Republic, Central Europe. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 86, (6), 670-675. (ISSN 0007-4861) DOI 10.1007/s00128-009-9705-9

NAVRÁTIL T., NORTON S., FERNANDEZ I., NELSON S. (2010) Twenty-year inter-annual trends and seasonal variations in precipitation and stream water chemistry at the Bear Brook Watershed in Maine, USA. Environmental Monitoring and Assessment 171, (1-4),  23-45. (ISSN  0167-6369) DOI 10.1007/s10661-010-1527-z

NAVRÁTIL T., HOJDOVÁ M., ROHOVEC J., PENÍŽEK, V., VAŘILOVÁ, Z. (2009) Effect of Fire on Pools of Mercury in Forest Soil, Central Europe. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 83, (2), p. 269-274. (ISSN 0007-4861) DOI10.1007/s00128-009-9705-9

NAVRÁTIL T., ROHOVEC J., ŽÁK K. (2008) Floodplain sediments of the 2002 catastrophic flood at the Vltava (Moldau) River and its tributaries: mineralogy, chemical composition, and post-sedimentary evolution. Environmental Geology 56, (2), 399-412. (ISSN 0943-0105) DOI 10.1007/s00254-007-1178-8

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., SKŘIVAN P., KRÁM P., MIHALJEVIČ M., DRAHOTA P. (2007) Manganese Biogeochemistry in a Central Czech Republic Catchment. Water, Air, and Soil Pollution186, (1-4), p. 149-165. (ISSN 0049-6979) DOI 10.1007/s11270-007-9474-1