doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecký tajemník, vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 222
Fax: 
+420 220 922 670
E-mail: 
navratiltatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 327
Specializace: 
Envrionmentální geochemie

 V rámci výzkumu prováděného laboratoří environmentální geologie a geochemie se zabývám zejména tématy, která se týkají pohybu prvků životním prostředím. Zejména se soustředím na geochemický výzkum ekosystémů a kontaminaci životního prostředí toxickými prvky. SDoučástí výzkumné činnosti oddělení environmentální geologie a geochemie je dlouhodobý monitoring látkových toků v rámci experimentálního povodí Lesni potok. Další aktivity jsou soustředěny na pohyb látek složkami životního prostředí a záznamy v geochemických archivech, přičemž hlavní pozornost je věnována výzkumu dynamiky rtuti (Hg) v životním prostředí.

Výsledky získané v rámci výzkumu využívám od roku 2006 při výuce na PřFUK v rámci předmětu "Těžké kovy v životním prostředí na PřfUK" (soubor zde). Hlavními tématy předmětu jsou 1. nesprávnost definice těžkých kovů, 2. formy prvků ve vodě - speciace, 3. příkladová studie - Kolontár, 3. cyklování prvků v prostředí - zdroje, 4. olovo v životním prostředí, 5. lesní ekosystémy + půda + formy prvků v půdě, 6. příkladová studie - rtuť v životním prostředí, 7. kontaminace na území ČR, 8. geochemické archivy a 9. znečištění atmosféry tuhými látkami. Prezentace příkladových studií Kolontar a rtuť v životním prostředí, konečně příklad prezentace článku ke zkoušce emise rtuti z lesního požáru.

S tématem přednášek se prolíná i náplň habilitační práce "Dynamika rtuti v životním prostředí".

Seznam publikací na WOS + citovanost: https://publons.com/researcher/2881874/tomas-navratil/

Portál Research gate (publikace) https://www.researchgate.net/

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6213-5336

Vybrané prezentace na konferencích a seminářích

Vybrané posterové prezentace

Vědecké časopisy pro které recenzuji

Popularizační články

Vybrané publikace:

NAVRÁTIL T., ROHOVEC J., SHANLEY J.B., MATOUŠKOVÁ Š., NOVÁKOVÁ T., HOLUBOVÁ ŠMEJKALOVÁ A., PROKEŠ R. (2023) Atmospheric mercury and its deposition during the phasing out of an amalgam electrolysis plant: temporal, seasonal and spatial patterns. Environmental Science and Pollution Research 30, 123586-123602. (ISSN 0944-1344) DOI 10.1007/s11356-023-30784-2

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., DOBEŠOVÁ I., MATOUŠKOVÁ Š., ROLL, M., NOVÁKOVÁ T., OULEHLE F. (2021) Mercury cycling during acid rain recovery at the forested Lesní potok catchment, Czech Republic. Hydrological Processes 35, e14255. (ISSN  0885-6087) DOI 10.1002/hyp.14255

NAVRÁTIL T., NOVÁKOVÁ T., ROLL, M., SHANLEY J.B., KOPÁČEK J., ROHOVEC J., KAŇA J., CUDLÍN P. (2019) Decreasing litterfall mercury deposition in central european coniferous forests and effects of bark beetle infestation. Science of the Total Environment 682, 213-225. (ISSN 0048-9697) DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.05.093

NAVRÁTIL T., NOVÁKOVÁ T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., MATOUŠKOVÁ Š., VAŇKOVÁ M., NORTON S.A. (2018) Larch tree rings as a tool to reconstruct 20th century central European atmospheric mercury trends. Environmental Science & Technology 52, 11060-11068. (ISSN 0013-936X) DOI 10.1021/acs.est.8b02117

NAVRÁTIL T., ŠIMEČEK M., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., HOUŠKA J. (2017) The history of mercury pollution near the Spolana chlor-alkali plant (Neratovice, Czech Republic) as recorded by Scots pine tree rings and other bioindicators. Science of the Total Environment 586, 1182-1192. (ISSN 0048-9697) DOI 10.1016/j.scitotenv.2017.02.112

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., OULEHLE F., ŠIMEČEK M., HOUŠKA J., CUDLÍN P. (2016) Soil mercury distribution in adjacent coniferous and deciduous stands highly impacted by acid rain in the ore mountains, Czech Republic. Applied Geochemistry 75, 63-75. (ISSN 0883-2927) DOI 10.1016/j.apgeochem.2016.10.005

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., OULEHLE F., KRÁM P., MATOUŠKOVÁ Š., TESAŘ M., HOJDOVÁ M. (2015) Mercury in Stream Water at Five Czech Catchments Across a Deposition Gradient. Journal of Geochemical Exploration 158, 201-211. (ISSN  0375-6742) DOI 10.1016/j.gexplo.2015.07.016

NAVRÁTIL T., SHANLEY J.B., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., PENÍŽEK V., BUCHTOVÁ J. (2014) Distribution and Pools of Mercury in Czech Forest Soils. Water, Air and Soil Pollution 225, 1829. (ISSN 0049-6979) DOI 10.1007/s11270-013-1829-1

NAVRÁTIL T., HLADIL J., STRNAD L., KOPTIKOVÁ L., SKÁLA R. (2013) Volcanic ash particulate matter from the 2010 Eyjafjallajökull eruption in dust deposition at Prague, central Europe. Aeolian Research 9, 191-202. (ISSN  1875-9637) DOI 10.1016/J.AEOLIA.2012.12.002

NAVRÁTIL T., ROHOVEC J., HOJDOVÁ M., VACH M. (2011) Spring Snowmelt and Mercury Export from a Forested catchment in the Czech Republic, Central Europe. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 86, (6), 670-675. (ISSN 0007-4861) DOI 10.1007/s00128-009-9705-9

NAVRÁTIL T., NORTON S., FERNANDEZ I., NELSON S. (2010) Twenty-year inter-annual trends and seasonal variations in precipitation and stream water chemistry at the Bear Brook Watershed in Maine, USA. Environmental Monitoring and Assessment 171, (1-4),  23-45. (ISSN  0167-6369) DOI 10.1007/s10661-010-1527-z

Výzkumné projekty: