MZP

Rekultivace a managment nepřírodních biotopů v České republice

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Anotace: 

Zhodnotit stav a změny ekosystémů v kontextu globální změny a formulovat scénáře dlouhodobých změn a perspektivy využívání krajiny.

+