Rekultivace a managment nepřírodních biotopů v České republice

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
MZP
Registrační číslo: 
VaV SP/2d1/141/07
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Václav Cílek
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Gremlica (Ústav pro ekopolitiku)
Anotace: 

Zhodnotit stav a změny ekosystémů v kontextu globální změny a formulovat scénáře dlouhodobých změn a perspektivy využívání krajiny.

+