Cena za speleologické objevy

Čínská jeskyně

Speleologické průzkumy v Číně (zde), na kterých se podílí i Geologický ústav, byly oceněny v rámci 36. ročníku Speleofóra, cenou za nejvýznamnější objevy v zahraničí v roce 2016. Speleofórum je výroční setkání členů České speleologické společnosti a dalších speleologů. Jeho náplní je prezentace výsledků činnosti dosažených v uplynulém roce. Speleofórum trvá tři dny a zahrnuje: (i) odborné přednášky z karsologie, geologie a dalších oborů; (ii) přednášky z praktické speleologie a (iii) exkurze do Moravského krasu. K akci také vychází také časopis Speleofórum, kde jsou významné výsledky prezentovány.
Reference
Motyčka Z., Filippi M. (2017): Shaanxi 2016: První české stopy v Číně. Speleofórum 2017, roč. 36, Česká speleologická společnost - Praha. 59-69. (In Czech with English abstract)