Cooksonia barrandei - nejstarší suchozemská cévnatá rostlina

Cooksonia barrandei

Ze spodního siluru (před 432 milióny lety) popsal kolektiv autorů, včetně Milana Libertína, Jiřího Beka a Petra Štorcha z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., nejstarší známou suchozemskou cévnatou rostlinu Cooksonia barrandei. Studie byla publikována v renomovaném časopisu Nature Plants (IF 10,300). Detailní informace lze nalézt v původní vědecké studii, nebo v článku časopisu Vesmír, doplněný o video.