Faktory ovlivňující akumulaci těžkých kovů velkými houbami

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA16-15065S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Borovička
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Pavel Kotrba (Vysoká škola chamicko-technologická v Praze)
Anotace: 

Projekt integruje geochemické, mykologické a molekulárně biologické přístupy a cílí na hlubší pochopení faktorů a mechanismů, které hrají roli při akumulaci Ag, Cd, Cu a Zn v makromycetech. Pro posouzení významu environmentálních faktorů bude na modelových lokalitách v půdních profilech zjišťováno zastoupení kovů v chemických frakcích a jejich mobilita. Pro Amanita strobiliformis bude zjišťována distribuce mycelia v půdním profilu. Izotopické složení Pb v plodnicích bude využito jako nástroj pro stopování původu kovů z dosažitelného půdního profilu. V laboratorních podmínkách budou šetřeny fenotypy izolátů mycelií A. strobiliformis a Hebeloma mesophaeum, sledována nitrobuněčná distribuce kovů, exprese genů souvisejících s příjmem a detoxikací cílových kovů a analýzy budou zahrnovat i genetické modifikace pro umlčování exprese genů nebo modulaci nitrobuněčné distribuce kovů. Současně budou získávány poznatky o akumulaci a formách cílových kovů v plodnicích reprezentativních taxonů, přičemž detailnější analýzy budou provedeny napříč rody Russula, Cystoderma a Phaeocollybia.

+