Geochemie platinových kovů vysoce diferenciovaných magmatických komplexů: příklady z Českého Masivu

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
KJB300130612
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lukáš Ackerman
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba, Univerzita Karlova v Praze
Anotace: 

Silně siderofilní charakter platinových kovů poskytuje unikátní možnost studia nejen diferenciace svrchního zemského pláště, ale také (ultra)mafických magmatických intruzí a vulkanických hornin. Vysoce diferenciované komplexy poskytují jedinečnou možnost studia chování stopových prvků při magmatických diferenciačních a frakčních procesech. Předkládaný projekt je zaměřen na studium chování platinových kovů při diferenciaci gabro-peridotitových a gabro-dioritových komplexů (masivy Ransko, Kdyně, Poběžovice, Mutěnín a Drahotín) na základě jejich distribuce nejen v jednotlivých horninových typech těchto komplexů, ale také v jednotlivých minerálních fázích (silikáty, oxidy a sulfidy).