Geologie Českosaského Švýcarska v knižní podobě

Obálka

Na jaře letošního roku se završila dlouholetá práce autorského kolektivu, který se zabýval územím Českosaského Švýcarska. Výsledek má podobu publikace pod redakcí RNDr. Zuzany Vařilové, PhD. z Muzea města Ústí nad Labem. Při rozsahu 576 stran jde o nejrozsáhlejší dílo, které kdy bylo geologii této oblasti věnováno. Hlavními autory kapitol Geologie, Tektonika a Geomorfologie jsou pracovníci Geologického ústavu AV ČR. Křest knihy za účasti všech autorů proběhne 24. září v Ústí nad Labem.