Hydrodynamické pojetí tvorby stromataktů v geologii

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2011
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAAX00130702
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jindřich Hladil
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Jiří Adamovič
Internal collaborators: 
Petr A. Čejchan
Internal collaborators: 
Leona Chadimová (Koptíková)
Internal collaborators: 
Lenka Lisá
Internal collaborators: 
Petra Sychová
Anotace: 

Stromataktové dutiny jsou přítomny v jemnozrnných karbonátových usazeninách v přírodě, tvoříce osobité tvary a sítovitá seskupení. Nicméně mechanizmy stojící za vznikem těchto dutin jsou předmětem prudkých diskuzí v geologii už 125 let. Dosud se zvažovaly četné biotické a abiotické faktory, ovšem s nejasnými výsledky. Velice nedávno náš tým provedl kritický rozbor těchto sedimentárních staveb a formuloval novou hypotézu, že tyto dutiny by mohly nejspíše vznikat během rychlého ukládání vyjímečně polydisperzních a multimodálních zrnitých směsí. Ačkoliv první experimenty napodobily tvorbu těchto dutin se značně vysokou úrovní podobnosti, existuje zde stále ještě mnoho další práce, která musí být učiněna, jestliže chceme tyto unikátní jevy skutečně vysvětlit ve smyslu hydrodynamiky. Navrhovaná interdisciplinární studie je zcela neotřelá a původní, a výsledky studie mohou být zásadní pro sedimentologii (geologii) i hydrodynamiku (fyziku), s možnými implikacemi v souvisejících technologiích.