Oddělení environmentální geologie a geochemie

ICP-OES

Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 5100 SVDV ICP-OES (2014)